Sculptra | Renovació cutània amb formació progressiva de nou col·làgen

El mecanisme d’acció de sculptra es basa en la renovació cutània profunda amb formació progressiva de nou col·làgen. S’injecta a la dermis per fer-la més gruixuda, proporcionant més elasticitat, flexibilitat i fermesa.

Sculptra produeix una milloria progressiva i natural, de manera que el pacient percep un millor aspecte de forma gradual. Cada cas ha de ser valorat de manera individual pel metge per establir el numero de tractaments mes adient però s’aconsella un promig de tres sessions en mesos consecutius. Un cop finalitzat el tractament els resultats són molt duradors ( al voltant de dos anys ) depenent de cada pacient. El principi actiu de Sculptra es l’àcid polilàctic.

Les indicacions de sculptra són

Flacciditat

Arrugues profundes

Solcs

Sol.licita una avaluació del seu cas sense cap compromís

Contacte